Algemene Voorwaarden

Per 01-10-2020 zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de NLdigital
Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank MiddenNederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u op deze pagina aan. Indien
gewenst sturen wij u deze kosteloos toe.

Download NLdigital Voorwaarden 2020